Notaris: verplichtingen, werkzaamheden en voordelen van notarisbemiddeling

3 Minuten Gepost op:


Verplichtingen en werkterreinen

Een notaris is een professional die officiële en juridisch bindende aktes opmaakt. Nederlandse notarissen zijn lid van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB), wat al een indicatie is voor het belang van hun beroep. Wanneer iemand officieel dit beroep gaat uitoefenen, wordt hij/zij via een eed die aan de koning moet worden afgelegd in zijn of haar functie benoemt. Hierbij zweert de betreffende persoon dat hij/zij oprecht, onpartijdig, discreet en nauwkeurig alle werkzaamheden zal uitvoeren. Er zijn allerlei situaties en redenen die het nodig maken om de dienstverlening van een notariële professional in te schakelen. Notarissen zijn in drie sectoren actief bij het opstallen van notariële akten: in het Personen- en Familierecht, Onroerendgoedrecht en Rechtspersonenrecht.

Wat valt er onder het Personen- en Familierecht?

Notariële professionals leggen ten eerste allerlei relationele en familiaire afspraken vast, via partnerschapsovereenkomsten, huwelijkssluitingen, het opstellen van testamenten, erfrechtverklaringen en volmachten van betaling. Deze officiële documenten op het gebied van Personen- en Familierecht zijn van cruciaal belang. Mocht er ruzie of onduidelijk ontstaan over bepaalde relationele afspraken, dan kan teruggegrepen worden op de notariële en juridisch bindende akte. Prettig aan het inschakelen van een notariskantoor bij het opstellen van dit soort documenten is dat je op tal van gebieden ondersteund wordt. Je krijgt proactief advies over zaken die wel of juist niet notarieel vastgelegd dienen te worden. Daarbij is het prettig om te weten dat notariskantoren verplicht zijn om vaste en vooraf duidelijk opgestelde tarieven te hanteren. Je weet als klant dus waar je financieel aan toe bent als je een notariële specialist inschakelt voor hulp op het gebied van Personen- en Familierecht!

Wat valt er onder het Onroerendgoedrecht?

Een tweede werkterrein van het notariaat is het Onroerendgoedrecht. Hieronder wordt de complete in documenten vastgelegde regelgeving omtrent onroerend goed verstaan. Notariële documenten die in deze categorie vallen, zijn met name koopovereenkomsten, hypothecaire documenten, akten van levering en veilingsakten. Vaak kan de makelaar die je bij een woningaankoop of -verkoop hebt ingeschakeld, je adviseren over een geschikt en professioneel notariskantoor om de (ver)koopakte te laten opstellen. Je weet dan zeker dat alles goed vastgelegd is en hoef je je over jouw onroerendgoedzaken geen zorgen te maken.

Wat valt er onder het Rechtspersonenrecht?

Ten slotte zijn notariële experts actief op het gebied van rechtspersonenrecht. Hieronder vallen uiteenlopende soorten juridische documenten, zoals oprichtingsdocumenten van een BV, NV of andere bedrijfsvorm. Maar ook statutenwijzigingen van verenigingen en stichtingen, akten omtrent fusies en overnames en afspraken omtrent de overdracht van aandelen horen tot dit deelterrein. Schakel hiervoor een goed en ervaren notariskantoor in, dan loop je geen risico op latere juridische geschillen op dit gebied.

• Tags: • 435 Woorden

Over ons

Hoe komt u tot een gedegen financiële planning? In deze onzekere tijden is een gedegen financiële planning wellicht nog belangrijker dan in de normale situatie. Dit geldt zowel voor MKB als voor grotere bedrijven. Als financieel planner van een bedrijf bent u in dit blog aan het juiste adres om informatie vanuit verschillende invalshoeken te vinden. Tevens kunt u hier vragen stellen over de aanpak van uw financiële planning. Hoe kunt u bijvoorbeeld overheidssteun opnemen in uw financiële planning? Hoe behoudt u uw personeel zonder financiële risico's voor uw bedrijf? Hoe kunt u inspringen op het nieuwe normaal en de anderhalve meter economie? Over deze en andere zaken kunt u in dit blog meedoen in discussies of een discussie starten.

Zoeken

Categorieën